ChemRisk – Kymenlaaksossa tärkeimpien kemikaalien maantie- ja rautatiekuljetusten ympäristöriskit ja niiden torjunta

 • Kiiski, Anna (Annan)

  Projektinformation

  Beskrivning

  Lisääntyvät polttoaine- ja kemikaalikuljetukset muodostavat jatkuvan riskin maaliikenteessä. Kymenlaakson strateginen asema kuljetusten keskittymänä on vaikuttanut siihen, että kuljetusturvallisuus on vahvasti noussut esille kehittämistavoitteissa. Liikenne- ja viestintäministeriön visiossa Suomi on eturivin maa vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvissä turvallisuuskysymyksissä ja siksi turvallisuuteen ja ennaltaehkäisyyn tulee panostaa jatkuvasti. Maakuntasuunnitelmassa tarve liikenteen aiheuttamien ympäristöhaittojen vähentämiseen ja ennaltaehkäisemiseen on tunnistettu ja suunnitelmassa todetaan, että pohjavesien ja muiden merkittävien ympäristökohteiden pilaantumisriskiä on pyrittävä pienentämään.

  ChemRisk -hankkeen tavoitteena on 1) edistää ympäristöarvojen huomioimista kemikaalikuljetuksissa, 2) kerätä ja päivittää Kymenlaaksossa eniten kuljetettavien kemikaalien toksisuustiedot, 3) jakaa uusinta akateemista, turvallisuutta edistävää tietoa alueen viranomaisille, 4) vertailla ja välittää tietoa saastuneen maaperän puhdistamiseen käytetyistä menetelmistä ja 5) selvittää biologisia ja säteileviä aineita koskevan moniviranomaisohjeistuksen toteutusmahdollisuus.
  StatusPågående
  Gällande start-/slutdatum01/01/2008 → …