Citizens in the Making: Ethnography and Big Data on Youth Engagement, Participation, and Marginalization in 2010s Finland (Kansalaisia tekemässä: Etnografiseen ja Big Data -aineistoon perustuva tutkimus nuorten osallistumisesta, sidoksista ja marginalisaatiosta 2010-luvun Suomessa)

Projektinformation

Beskrivning

What kind of citizens will the youth of the 2010s become in Finland? How will they shape the political culture and institutions of Finnish democracy? The Citizens in the Making project (CIM) uses a radical double-strategy of in-depth ethnography combined with big data analysis to find out how young people encounter different aspects of citizenship, and how do they negotiate and form understanding of their place, possibilities, and aspirations as societal actors.
To be a citizen is to “do citizen”, and it is impossible to talk about citizenship in terms detached from action, argues a prominent line of thought in recent research on citizenship (e.g. Schudson 1998; Neveu 2003; Rosanvallon 2006; Dahlgren 2006; Talpin 2006; Eliasoph 2011; Luhtakallio 2012). Citizenship is not a mere status that one is born with (or without), but a set of practices that require learning, engaging and doing. Hence, it is a dynamic process of interaction between individuals, societal and state institutions and the environments of social life; the vehicle of participation, politicization, and final-ly, democracy. Understanding citizenship in such a multifaceted way requires conceptual tools capable of addressing different levels and forms of engaging and creating commonality. Recent developments in pragmatic political sociology provide such tools by exploring the capacities people have to sustain life together in a complex society (Boltanski & Thévenot 1999; 2006 [1991]; Thévenot 2007; 2011a; 2011b; 2014). In particular, extending the conception of political action from traditional public-sphere-bound forms towards non-conventional, singular, personal, even non-verbal forms produces a more comprehensive understanding of politicization of 2010s youth.
Becoming a citizen in 2010s Finland is marked by a break in political culture and in the terms and conditions of practicing citizenship. On the one hand, illustrations of this are steadily decreasing electoral turnouts, a flux of party politics introduced by the Finns Party and a polarization of opposing groups of the civil society (Arter 2010, Borg 2012, Ylä-Anttila 2014a, 2014b). On the other hand, con-ditions of citizenship are affected by deepening inequalities, “advanced marginality” (Wacquant 2008) in urban environments, as well as by the dismantling of the narrative of Finnish cultural homogeneity.
These tendencies give reason to expect that current citizens-in-the-making, while entering an are-na of political citizenship, will act their citizenship differently. Consensual and tripartite decision-making, peaceful citizen participation by way of voluntary associations and representative structures marked by the image of transparency and inclusiveness – features that have formed the specificities of Finnish political culture (Alapuro 1994; 2005; Kettunen 2004, Siisiäinen 2002, Stenius 2003) – face strong pressures of change. The experience of citizenship is coloured by the transformation of civil soci-ety participation towards less structural and more heterogeneous forms, from new social movements to spontaneous project-based individuals participating online. The ways in which these tendencies – and citizens’ actions and reactions concerning them – will shape Finnish political culture and citizenship is what the CIM project sets out to explore.

Allmän beskrivning

Tutkimushanke “Citizens in the Making: Ethnography and Big Data on Youth Engagement, Participation, and Marginalization in 2010s Finland” (CIM) ottaa lähtökohdakseen näkemyksen kansalaisuudesta toimintana. Se, miten suomalaiset toimivat yhteiskunnassa ja osallistuvat sen instituutioihin - tai miten heidät syrjäytetään niistä - kiteytyy opittuihin toimintatapoihin: kansalaiseksi kasvetaan. Millaista kansalaisuutta 2010-luvun suomalaiset nuoret rakentavat? Millaisiksi he muokkaavat tulevaisuuden suomalaisen poliittisen kulttuurin ja demokratian instituutiot? CIM-hanke vastaa näihin kysymyksiin yhdistämällä etnografiaa ja automatisoitua topic modeling -tekstianalyysiä. Tämän yhdistelmän avulla saavutetaan syväluotaavaa tietoa suuren suomalaisen kaupungin lähiössä elävistä nuorista ja heidän suhteestaan yhteiskunnan instituutioihin sekä suomalaisten nuorten tavoista politisoida epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia ja käydä yhteiskunnallista keskustelua sosiaalisessa mediassa. Hankkeessa kerätään aineistokokonaisuus, joka on suomalaisen yhteiskuntatieteen kontekstissa huomattavan laaja. Vuosina 2015-2017 toteutettava hanke tuottaa yhden väitöskirjan ja käynnistää kolmen lupaavan nuoren tutkijan post-doc-vaiheen. Se muodostaa suomalaiseen kansalaisuuteen ja sen demokratian tulevaisuuteen pureutuvien tutkijoiden verkoston, joka toimii tiiviissä yhteydessä myös poliittisen osallistumisen ja kansalaisuuden teoriaa kansainvälisesti kehittäviin tutkijoihin ja tutkimusryhmiin.
Kort titel: Ethnography and Big Data on Youth Engagement, Participation, and Marginalization in 2010s Finland
AkronymCIM
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/01/201531/12/2019
  • Georg Boldt

    Eeva Luhtakallio (Handledare)

    20152021

    Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling