Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

COVERE² stands for "Collecting, verifying, reporting and reducing greenhouse gas (GHG) emissions". In this project, the team aims to create a solution to collect and verify the GHG emissions data in agri-food production sector. Particular attention will be given to the milk and dairy industry during the pilot phase.
Consortium is composed of the University of Helsinki, which is coordinating the project, ELEKS a Top a world-leading expert in software innovation from Estonia, Vitagora an agri-food innovation cluster from France, and Malta College of Arts Science and Technology (Malta). The project will run for two years (2022-2035), divided into four phases, from product development, and market research, to the piloting phase at a research farm in Viikki Finland, an extensive Life Cycle Assessment (LCA) and market launch, including sales, marketing, and business development. COVERE2 has received funding from EIT Food, the Food Innovation Community of the European Institute of Innovation and Technology (EIT).

Allmän beskrivning

COVERE² - projektissa pyritään luomaan ratkaisu maatalous- ja elintarviketuotantosektorin kasvihuonekaasupäästöjen keräämiseen ja varmentamiseen. Tuloksia voidaan hyödyntää raportoinnissa ja muutoksissa kohti kestävämpää energiankulutusta. Pilottivaiheessa kiinnitetään erityistä huomiota maito- ja meijerialaan. Konsortioon kuuluvat Helsingin yliopisto, joka koordinoi projektia, ELEKS (ohjelmistoyritys Virosta), Vitagora (Ranskan maatalouden ja elintarviketuotannon innovaatioklusteri) ja Maltan taide- ja tiedeyliopisto. Projekti alkoi loppuvuodesta 2023 ja sen kesto on kaksi vuotta. Projekti kattaa tuotekehityksen, markkinatutkimuksen ja liiketoiminnan kehittämisen sekä pilottivaiheen testauksen Viikin tutkimustilalla. Hankkeessa mallinnetaan myös maidon hiilinjalanjälki elinkaariarvionti-menettelyllä. COVERE2 on saanut rahoitusta EIT Foodilta, Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) elintarvikkeiden innovaatioverkosto.
Kort titelCOVERE2
AkronymCOVERE2
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum22/11/202331/12/2025

Vetenskapsgrenar

  • 416 Livsmedelsvetenskap