Aktiviteter

  • 8 Arrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium
  • 3 Handledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)
  • 2 Handledare eller bihandledare av doktorsavhandling
  • 1 Post doctoral mentor
Filter
Handledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Lapsen temperamentti, itsesäätely ja ruoankäyttö

Maijaliisa Erkkola (Handledare)

aug 2018 → …

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Väitöskirjan ohjaaminen: Food Environment and Whole-Diet in Children — Studies on Parental Role Modelling and Food Availability

Maijaliisa Erkkola (Handledare)

20142018

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling