Delaktig i språklig mångfald

Projekt: Stiftelser och fonder

Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att öka förståelse kring svenska som andraspråk inom småbarnspedagogik och förskola från olika aktörers perspektiv och stötta den framväxande flerspråkiga språkliga identiteten hos barn där svenska är ett av språken. Projektet syftar till att skapa forskningsbaserad information som stöder svenska som andraspråk i lärarutbildningen samt förstärker lärarutbildningen inom småbarnspedagogik och förskola. Med hjälp av ömsesidigt samarbete med olika aktörer syftar projektet till att identifiera och vidareutveckla lösningar för framtiden genom att fokusera på styrkor och fungerande lösningar, i stället för att kartlägga brister. Därtill bidrar projektet till det internationella vetenskapsområdet genom att belysa andraspråksperspektiv i en numerärt språklig minoritet, dvs. på minoritet i minoritet.
Kort titelBergroth Mari De små SKF 189253
AkronymDeSmå
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/04/202331/12/2025

Finansiering

  • Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland sr: 65 000,00 €