Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Hur förändras ansvaret för den offentliga politiken när beslutfattande och politikutformning i allt högre grad baserar sig på koordinering och samverkan genom partnerskap, nätverk, projekt digitalisering och algoritmisk styrning. Vilken är statens roll i samverkan med andra aktörer? Hur fungerar konkreta lösningar för koordinering, samverkan och digitalisering i praktiken? Genom omfattande data och metoder analyserar DemGo vilka konsekvenser sådana lösningar har för beslutsfattandet, politik- och serviceutformningen och för verkställigheten. De demokratiska konsekvenserna analyseras genom konkreta lösningar som utformats i reformpolitiken i Finland sedan finansieringskrisen 2008 fram till dagens Covid19-kris. Genom att jämföra resultaten med andra liknande länder, särskilt Sverige Danmark och Nya Zealand bidrar projektet till att utveckla nya lösningar för samverkan och koordinering i framtidens offentliga politik.
Kort titelDemokratisk styrning som procedurlegitimitet
AkronymDemGo
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/09/202131/08/2025

Vetenskapsgrenar

  • 5171 Statslära
  • styrning, demokrati, offentliga värden, refompolitik, koordinering, samverkan, digitalisering
  • 5141 Sociologi