Development of Digital Teaching project of the BA Programme in Languages

Projekt: Annan projekt

Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Kielten kandiohjelman opettajien digiloikka -hankkeen tavoitteina on luoda uusia, toimivia, osittain tai kokonaan verkossa toteutettavia kurssikokonaisuuksia, kasvattaa digitaalisten aineistojen määrää ja parantaa niiden saatavuutta eri oppiaineissa, parantaa opettajien valmiuksia myös itsenäisesti tuottaa, arvioida ja käyttää digitaalisia materiaaleja opetuksessaan, sekä luoda vertaistukiverkostoa ja kehittää mentorointikäytäntöjä opettajien välillä.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/05/201731/12/2018