Utveckling av lexikala och grammatiska kompetenser i invandrarsvenska

Projekt: Forskningsprojekt

Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Fler invandrare söker sig till Sverige och det blir alltmer viktigt att kunna lära ut svenska som andraspråk (eller främmande språk) (L2) på bästa möjliga sätt. Detta betyder att det finns ett större behov än någonsin av att lära ut svenska och att testa kunskapsnivåer i svenska. Dessutom finns det förstås ett behov av att förstå och enas om vad olika nivåer betyder. De senaste åren har sett nya metoder för att studera språkutvecklingen inom L2 bl.a. med hjälp av inlärarkorpusar. För svenska finns det ytterst få sådana studier, men Språkbanken har en inlärarkorpus med uppsatser och en kursbokskorpus (för L2 svenska) som lämpar sig för sådana studier. Texterna i korpusarna är kopplade till det ramverk för språkkvalifikationer som EU antog för ett drygt decennium sedan. I detta projekt vill vi med hjälp av de två korpusarna titta på hur många ord och uttryck som studenter av L2 svenska kan förstå och producera. Hur ändrar sig studenters språk grammatiskt när deras språk utvecklar sig? Hur överensstämmer studenternas utveckling med utvecklingen i kursböckerna? Projektet kommer även att bidra med kunskap kring hur vi undervisar vokabulär och grammatik i L2 svenska utifrån vår studie av textbokstexter. Vi har dessutom förhoppningar om att kunna se hur inlärningsmönstren påverkas av läroböckerna och hur de faktiska inlärningsmönstren i korpusarna överensstämmer med tidigare konstaterade inlärningsgångar inom andraspråksforskning.
Kort titelL2 profiles
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/01/201831/12/2022

Finansiering

  • Riksbankens Jubileumsfond: 564 000,00 €