Digitaalinen syntyprosessi: Geneettinen tutkimus Christer Kihlmanin ja Kalle Päätalon syntysähköisistä käsikirjoituksista

Projekt: Finlands Akademi: Akademiforskare

Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Nykyään kulttuuria tuotetaan yhä enemmän digitaalisesti, minkä vuoksi arkistoaineistot ovat tulevaisuudessa suurimmaksi osaksi syntysähköisiä. Tutkimus tarttuu syntysähköisten aineistojen luomaan haasteeseen tutkimalla Kalle Päätalon ja Christer Kihlmanin digitaalisia arkistoja. Soveltamalla geneettisen kritiikin (kirjallisuudentutkimuksen suuntaus, joka tutkii moderneja käsikirjoituksia) teorioita ja menetelmiä sekä forensista tietotekniikkaa (rikostutkimuksen ala, joka kerää todistusaineistoa digitaalisista tallennusvälineistä) tutkimuksessa tarkastellaan Kihlmanin ja Päätalon syntysähköisiä kirjoitusprosesseja. Tutkimus kehittää menetelmiä syntysähköisten käsikirjoitusten tutkimukseen ja tulkintaan sekä osallistuu syntysähköisten aineistojen hankinnasta, arkistoinnista ja saavutettavuudesta käytävään keskusteluun.
Kort titelDigitaalinen syntyprosessi: Geneettinen
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/09/202031/08/2025

Finansiering

  • Finlands Akademi: 438 874,00 €