Digital Application for Language Learning at Work

Projekt: Forskningsprojekt

Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Projektissa hyödynnetään digitaalisuutta ammatillisen suomen kielen itsenäisen oppimisen tukemiseen. Tavoitteena on kehittää työntekijän käyttöön tulevan, digitaalisia työvälineitä (älypuhelin, tabletti, tietokone) hyödyntävän sovelluksen demoversio. Sovelluksen ensisijaisena tarkoituksena on tukea itsenäistä kielenoppimista työntekijän arjessa, mutta sitä voidaan käyttää myös yhdistämään luokkahuoneopetus ja luokan ulkopuolinen kielenoppiminen.

Sovelluksen kohderyhmänä ovat toimihenkilö- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevät suomen kielen oppijat, joilla on jo peruskielitaito ja jotka ovat joko kouluttautumassa toimihenkilötehtäviin esimerkiksi kaupan ja hallinnon alalle tai jotka jo työskentelevät toimisto- ja toimihenkilötehtävissä.

Sovellus tukee kielenoppijaa haastavissa kielenkäyttötilanteissa, kuten puhelinkeskusteluissa ja aikapaineisissa kokoustilanteissa. Se esimerkiksi analysoi käyttäjän puhetta ja keskustelutilannetta reaaliajassa ja tarjoaa kielenoppijalle tukea keskustelun kulun seuraamiseen. Sovelluksen avulla kielenoppija voi myös koota itselleen alakohtaisen sanakirjan hyödyntämällä vuorovaikutustilanteissa esiin tullutta käsitteistöä.

Projektissa yhdistetään kielentutkimuksesta saatu tieto sovelluskehitykseen. Kehitettävän digitaalisen sovelluksen demoversion avulla testataan, miten ja missä määrin olemassa olevaa tekniikkaa voidaan hyödyntää ammatillisen suomen kielen itsenäisen oppimisen tukemiseen esimerkiksi toimihenkilö- ja asiantuntijatehtävissä. Sovelluskehityksessä hyödynnetään mm. automaattista puheentunnistusta ja moderneja aiheentunnistusratkaisuja.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/08/201631/08/2017

Finansiering

  • Koneen Säätiö: 30 000,00 €

Vetenskapsgrenar

  • 6121 Språkvetenskaper