Dokumentaarielokuvan ja taistelevan tutkijuuden rajapinnoilla: syrjimättömyyden ja tasa-arvon toteutumisen haasteet Acehin rauhanprosessissa

Beskrivning

Suomen kulttuurirahaston tukemalla hankkeella mahdollistetaan tutkijan ja dokumentaristin uutta luova ja innovatiivinen yhteistyötä, jonka tavoitteena on analysoida ja dokumentoida Helsingissä neuvotellun Acehin rauhansopimuksen ja rauhanprosessin onnistuneisuutta sen ensimmäisen vuosikymmenen aikana (2005-2015), erityiskiinnostuksen kohteena syrjimättömyyden ja tasa-arvon toteutumisen haasteet. Tämän yhteistyö toimii kriittisesti kantaa ottavana prosessina taistelevan tutkimuksen ja dokumenttielokuvan keinoin, eli eräänä esimerkkinä tutkimuksen ja dokumentarismin roolista yhteiskunnallisena vaikuttamisen muotona.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/03/201501/03/2016