Editio tekstistä "Vita et miracula s. Symeonis Treverensis"

Projektinformation

Beskrivning

Saksalaisen Monumenta Germaniae Historica -julkaisusarjan tilaama laajan keskiaikaisen hagiografisen tekstin kriittinen editio, kehitys-, leviämis- ja vaikutushistorian stemmatologinen analyysi sekä tekstin laaja historiallinen kontekstualisointi. Ilmestyy Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum Germanicarum -sarjassa.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/06/201031/12/2012

Vetenskapsgrenar

  • 615 Historia och arkeologi
  • 614 Teologi
  • 612 Språk och litteratur
  • 113 Data- och informationsvetenskap