EntreFox – 55+ Entrepreneurs and working life

  • Säisä, Marika (Projektledare)
  • Steel, Tytti (Projektledare)
  • Lindström, Sara (Projektledare)
  • Raitoharju, Reetta (Deltagare)
  • Ansio, Heli (Deltagare)
  • Heikkinen, Katja (Deltagare)
  • Luukkonen, Venla Vanamo (Deltagare)
  • Vainio, Saara Emilia (Deltagare)

Projekt: Annan projekt

Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

EntreFox-hanke edistää yli 55-vuotiaiden yrittäjyyttä kansallisesti ja hankkeessa toteutettavan kansainvälisen yhteistyön kautta myös kansainvälisesti. Yrittäjien tuottavuutta ja hyvinvointia vahvistetaan elinikäisen oppimisen ja aktiivisen ikääntymisen vipuvarsia hyödyntäen. Yritysten tuottavuus ja kilpailukyky vahvistuvat yrittäjien digitaalista ja yrittäjyysosaamista kehittämällä sekä yrittäjien hyvinvointia ja terveyttä edistämällä.

Helsingin yliopiston työpaketissa yhdistellään pitkäkestoista (2-4 kuukautta kestävää) osallistavaa ryhmätoimintaa sekä lyhyempiä, tiukemmin teemoitettuja kaikille avoimia ratkaisuriihiä. Pitkäkestoisessa toiminnassa vertaisoppiminen ja vertaistuki ovat tärkeitä, mutta osallistujille järjestetään myös erilaista osallistujien tarpeiden mukaista koulutusta sekä hankkeessa työskentelevien että ulkopuolisten kouluttajien toimesta. Ratkaisuriihissä tapahtuva yhteiskehittäminen edistää hankkeen kokonaistavoitteita, mutta osallistujat saavat niistä myös itselleen tärkeää oppia esimerkiksi digitaalisaation mahdollisuuksista. Koulutuksia järjestetään sekä Helsingin yliopiston
henkilökunnan että ulkopuolisten kouluttajien toimesta. Toiminnasta kerätään tietoa, jota hyödynnetään tulevissa hankkeissa.

EntreFoxin tavoitteena on:

1. Edistää +55 –vuotiaiden yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien hyvinvointia ja terveyttä
2. Vahvistaa yli 55-vuotiaiden yrittäjyyden edellyttämää osaamista ja kokeilukulttuuria
3. Toteuttaa Yrittäjyyden polkuja -alusta +55 yrittäjien osaamisen tunnistamiseksi ja kehittämistarpeiden arviointia varten
4. Tiivistää kansainvälistä yhteistyötä Ruotsin, Latvian ja Liettuan kanssa
Kort titelEntreFox
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/04/201928/02/2022