ESR S21120 LUODE - luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä

Projekt: Forskningsprojekt

Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

LUODE - Luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä -hankkeessa tarjotaan nuorille erilaisia kokemus- ja toimintaympäristöjä, missä he voivat syventää tulevaisuuden työelämätaitoja. Näitä uuden työn vaatimia metataitoja kuten yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kriittistä ajattelua, luovuutta ja sisäistä yrittäjyyttä opetellaan luonnon, liikunnan, taiteen, median ja yrittäjyyskasvatuksen menetelmien avulla. Myös työelämäkeskusteluissa keskeisiksi käsitteiksi nousseet resilienssi ja minäpystyvyys huomioidaan nuorten ohjauksessa.
Kort titelLUODE
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/01/201831/12/2020