Ethnic Fragmentation and Re-identification as a Form of Social Adaptation of Local Communities (Setus, Ingrian Finns, Pomors, Izhma Komis (INTAS)

  • Survo, Arnold (Deltagare)

Projektinformation

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/11/2006 → …