Evolutionary Explanations of Human Social Behaviour

Projekt: Forskningsprojekt

Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Tutkimus kartoittaa ihmisen kognitioon ja käyttäytymiseen sovellettujen evolutiivisten selitysten luonnetta, taustaoletuksia, rajoitteita ja suhdetta muihin selitystyyppeihin. Tavoitteena on selvittää erityisesti, miten evolutiiviset selitykset poikkeavat muista ihmistieteellisistä selityksistä ja miten nämä selitykset linkittyvät toisiinsa. Tutkimuksen kesekeinen kohde on sosiaalisen käyttäytymisen evolutiivinen selittäminen.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/01/2003 → …

Vetenskapsgrenar

  • 611 Filosofi