Fluid chemistry and fluid-rock interaction of Alpine veins, Central Alps

  • Wagner, Thomas (Projektledare)
  • Martinek, Klara (Deltagare)
  • Heinrich, Christoph (Deltagare)
  • Wälle, Markus (Deltagare)

Aktiviteter

  • 1 Handledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Supervision of PhD thesis (Klara Rauchenstein)

Thomas Wagner (Handledare)

20102014

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling