På jakt efter familjen. Familjeband och kön i Norden 1450-2000

 • Lahtinen, Anu (Projektledare)
 • Ilmakunnas, Johanna (Deltagare)
 • Aalto, Ilana (Deltagare)
 • Miettinen, Tiina (Deltagare)
 • Korpiola, Mia (Deltagare)
 • Keskinen, Jarkko (Deltagare)
 • Dahlberg, Julia (Deltagare)
 • Ojala, Maija (Deltagare)
 • Saarenpää, Taina (Deltagare)
 • Cederbom, Charlotte (Deltagare)
 • Kietäväinen-Sirén, Hanna (Deltagare)
 • Välimäki, Mari (Deltagare)

  Projekt: Forskningsprojekt

  Projektinformation

  Beskrivning (abstrakt)

  På jakt efter familjen är ett treårigt forskningsprojekt (2013-2015) om familjens historia i Norden från medeltiden till våra dagar. Projektet kombinerar familje- och genushistoria för att skapa ny kunskap om hur familjen kunde se ut "förr i tiden", vilka föreställningarna om familjen som fenomen har varit och hur den familjehistoriska forskningens historiografi ser ut. Tidsmässigt behandlar projektet olika familjeförhållanden före början av 1900-talet samt hur forskningen under 1900- och 2000-talen har sett på familjeförhållanden och släktskap under tidigare århundraden. Målet är att studera de många olika former av relationer som den historiska familjen omfattar.
  StatusSlutfört
  Gällande start-/slutdatum01/01/201331/05/2021