På jakt efter familjen. Familjeband och kön i Norden 1450-2000

 • Lahtinen, Anu (Projektledare)
 • Ilmakunnas, Johanna (Deltagare)
 • Aalto, Ilana (Deltagare)
 • Miettinen, Tiina (Deltagare)
 • Korpiola, Mia (Deltagare)
 • Keskinen, Jarkko (Deltagare)
 • Dahlberg, Julia (Deltagare)
 • Ojala, Maija (Deltagare)
 • Saarenpää, Taina (Deltagare)
 • Cederbom, Charlotte (Deltagare)
 • Kietäväinen-Sirén, Hanna (Deltagare)
 • Välimäki, Mari (Deltagare)

  Projekt: Forskningsprojekt

  Sökresultat