Gender Studies Research Community

Aktiviteter

Filter
Redaktör för forskningsantologi/samlingsverk/konferenspublikation

University of Lapland (Utgivare/utgivande institution)

Antu Sorainen (Referentgranskare)

7 jan 2017

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för forskningsantologi/samlingsverk/konferenspublikation