HY:n lääkäreiden perusopetuksen curriculumuudistus

Projekt: Forskningsprojekt

Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan lääketieteen lisensiaatin tutkinnon pätevyys- ja työelämälähtöistä opetussisältöuudistusta (curriculumuudistus) varten uudistustyöryhmän käyttöön APR-tietojärjestelmästä saatavaa tietoa suomalaisten terveyskeskusten potilaista ja heidän sairauksistaan sekä siitä, minkä sairauksien hoitamiseen perusterveydenhuollon lääkärin työaika kuluu. Tämän pohjalta on laskettu, minkä verran eri erikoisalojen antamaa opetusta tarvittaisiin palvelujärjestelmässä toimiville tuleville lääkäreille. Tietoja on vertailtu aiemman curriculumin opetussisältöön ja uudistustyöryhmä on muuttanut erikoisalojen opetusmääriä vastaamaan paremmin nykyaikaa. Lisäksi tuotimme kaikille kliinisille opetuserikoisaloille heidän opetussisältönsä suunnittelun pohjaksi listauksen heidän opetettavikseen kuuluvien sairauksien tarvitsemista lääkärityömäärästä terveyskeskuksissa.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum15/04/201331/12/2015

Vetenskapsgrenar

  • 3141 Hälsovetenskap
  • 3142 Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa
  • 3126 Kirurgi, anestesiologi, intensivvård, radiologi