Projektinformation

Beskrivning

Projektet strävar till att klargöra vilka svenska officerare osv som tjänstegjorde under slutet av 1600-talet och början av 1700-talet som legosoldater i venetiansk sold samt hur detta påverkade förhållanden i Sverige och framför allt Sveriges turkiska 1700-tals politik.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/12/2010 → …