ICT as a leadership tool and supporting the change of operational culture

  Projektinformation

  Beskrivning

  ICT in-service training for school principals.

  Hankkeen tavoitteena on lisätä oppilaitosten ja opetustoimen johdon tieto- ja viestintätekniikan näkemystä ja osaamista sekä tietämystä tieto- ja viestintätekniikasta pedagogisen johtamisen välineenä. Tavoitteena on myös lisätä johdon tietämystä teknologisista ratkaisuista, jotta heillä olisi valmius tehdä pedagogisesti kestäviä valintoja oppilaitoksissaan. Samalla he saavat välineitä oman työyhteisön, työympäristön ja työhyvinvoinnin kehittämiseen.
  Hanke sisältää neljä koulutusosiota, jotka muodostavat 20 (16) opintopisteen koulutusohjelman. Kokonaiskoordinaatiosta vastaa Oulun yliopiston koulutus ja tutkimuspalvelut.
  Hankkeen koulutusosiot ovat:
  1. TVT:n rooli koulun pedagogisessa kehittämisessä
  2. Oppilaitoksen verkkoidentiteetti
  3. Rehtori tvt-osaajana – workshop
  4. Rehtorit turvallista digiympäristöä rakentamassa
  StatusSlutfört
  Gällande start-/slutdatum01/09/201131/12/2013