Ihmiskauppaa ja sen lähirikoksia koskevien rangaistussäännösten soveltamiskäytännön arviointi (VN TEAS)

Projekt: Forskningsprojekt

Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Hankkeessa selvitetään, miten ihmiskauppaa ja sen lähirikoksia koskevia säännöksiä on oikeuskäytännössä sovellettu ja mitä edellytyksiä ihmiskaupparikosten ja sen lähirikosten soveltamiselle on oikeuskäytännössä ja laajemmin soveltamiskäytännössä asetettu. Soveltamiskäytännön selvittäminen ymmärretään laaja-alaisesti ja hankkeessa selvitetään, miten ihmiskaupan keskeisiä tunnusmerkistötekijöitä on sovellettu, miten oikeuskäytännössä on määritelty perusmuotoisen ja törkeän ihmiskaupan raja, onko ihmiskauppaa koskevan sääntelyn vuonna 2015 tapahtuneella uudistuksella ollut toivottuja vaikutuksia, mikä on ihmiskaupparikosten suhde sen lähirikoksiin, minkälaisia rangaistuksia ihmiskaupasta ja sen lähirikoksista tuomitaan, miten rikoshyötyä ihmiskaupparikoksissa arvioidaan ja onko ihmiskaupan ja sen lähirikosten suhteen sovellettu liiketoimintakieltoa ja oikeushenkilön rangaistusvastuuta koskevaa sääntelyä.

Toiseksi hankkeessa selvitetään, miten ihmiskauppaa ja sen lähirikoksia koskevat asiat etenevät rikosprosessissa. Keskeisiä kysymyksiä ovat, tunnistetaanko ihmiskauppa ilmiönä rikosprosessissa, onko viranomaisyhteistyössä havaittavissa puutteita tai ongelmakohtia, jotka vaikuttavat ihmiskauppaa koskevien asioiden tunnistamiseen ja/tai etenemiseen rikosprosessissa, ja mikä on ihmiskaupan asianomistajan eli uhrin asema suomalaisessa asiaa koskevassa rikosprosessissa.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/03/202131/01/2022