Impacts of biomanipulation on cyprinid fish populations in the Lake Tuusulanjärvi

  • Malinen, Tommi (Deltagare)
  • Kervinen, Jouni (Deltagare)
  • Lehtonen, Hannu (Deltagare)

Projekt: Forskningsprojekt

Sökresultat