Interaktion och variation i pluricentriska språk: Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska

  • Henricson, Sofie (Deltagare)
  • Nelson, Marie (Deltagare)
  • Norrby, Catrin (Projektledare)
  • Wide, Camilla (Projektledare)
  • Lindström, Jan (Projektledare)
  • Nilsson, Jenny (Projektledare)

Projektinformation

Kort titelIVIP
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/01/201331/12/2020