Järvikalan saatavuuden, laadunhallinnan ja jäljitettävyyden kehittäminen RFID-teknologiaa hyödyntäen MMM/Mikkelin ammattikorkeakoulu

Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Alueellinen järvikalan toimitusketju on usein pienistä virroista koostuva, monimuotoinen tuotanto- ja toimitusverkosto, joka perustuu toimijoiden tuntemiseen, yhteistyöhön ja joustavaan tiedonkulkuun. Hankkeen päätavoitteena on lisätä kalaketjun läpinäkyvyyttä, vastuullisuutta ja jäljitettävyyttä. Hanke tuottaa RFID-teknologiaan perustuvan tiedonhallinnan ympäristön, joka on levitettävissä Suomessa myös muille alueille ja muiden tuoretuotteiden tiedonhallintaan. Hankkeen toteuttajina ovat Mikkelin ammattikorkeakoulu ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/01/201331/03/2014