Julkinen tiede - Public science

Projekt: Forskningsprojekt

Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

The Project investigates the public role of scientific knowledge and scientitst.
Project funded by Helsingin Sanomat Foundation. 38 800€, personal grant, awarded 2013.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/08/201430/04/2016