Kansallinen rikosuhritutkimus (Kansallinen turvallisuuskysely)

Projektinformation

Beskrivning

Poliisin ja muiden viranomaisten tietoon tuleva ilmirikollisuus muodostaa vain osan kaikesta rikollisuudesta. Väestöön ja omaisuuteen kohdistuu myös niin kutsuttua piilorikollisuutta, eli rikollisuutta joka ei tule viranomaisten tietoon. Tästä syystä viranomaistilastojen rinnalle tarvitaan kyselypohjaisia tutkimuksia, joita käytetään rikollisuustilanteen seurannassa ja kriminologisessa perustutkimuksessa.

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa (ent. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos) on tehty väestötason uhritutkimuksia vuodesta 1980 lähtien, jolloin toteutettiin ensimmäinen Kansallinen uhritutkimus. Tämä puhelinhaastatteluihin perustuva kysely sisältää tietoja väkivallan ja omaisuusrikosten kohteeksi joutumisesta sekä rikollisuuden pelosta. Rikollisuuden ohella Kansallinen uhritutkimus sisältää runsaasti myös tapaturmia kuvaavaa tietoa. Kysely toteutettiin viimeksi vuonna 2009.

Vuonna 2012 instuutissa aloitettiin uusi Kansallinen rikosuhritutkimus (Kansallinen turvallisuuskysely), joka on ensisijaisesti rikollisuutta ja rikollisuuden pelkoa mittaavaa osoitinjärjestelmä. Kansallisesti edustava kysely on kohdistettu 15–74-vuotiaille Suomessa tai Ahvenanmaalla vakituisesti asuville henkilöille. Järjestelmä jatkaa vuosina 1980-2009 toteutettujen Kansallisten uhritutkimusten edustamaa tutkimuslinjaa.

Kansallinen rikosuhritutkimus on nyt toteutettu vuosina 2012-2019. Seuraava mittaus toteutetaan syksyllä 2020.
AkronymKRT
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/01/2012 → …

Vetenskapsgrenar

  • 5141 Sociologi