Kehittämishankkeena Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston opetuksen laadun kehittäminen – tarina siitä, miten yliopisto-opettaja voi olla mukana laadunvarmistusjärjestelmän kehittämisessä ja laatutalkoissa

Projektinformation

Beskrivning

Helsingin yliopiston, Avoimen yliopiston johdon toivomuksesta osallistuin aikuiskasvatustieteilijänä ja pitkäaikaisena Avoimen yliopiston kasvatustieteiden lehtorina organisaatiomme laadunvarmistusjärjestelmän rakentamista edistäviin hankkeisiin tuoden koko henkilökunnan käyttöön opetustyössä kerääntynyttä asiantuntijuuttani. Henkilökohtainen tavoitteeni oli rakentaa uutta tietoa ja ymmärrystä organisaatiomme laadunvarmistusjärjestelmästä ja syventää ymmärrystäni eteenkin opetuksen ja oppimisen laadusta ja tavoista ylläpitää ja kehittää niitä. Henkilökohtainen kehittämishankkeeni kytkeytyi laadunvarmistuksen toteuttamiseksi vuonna 2005 perustettuun johtoryhmän ohjaamaan laatuhankeeseen, jonka projektipäällikkönä toimii pedagoginen yliopistonlehtori Saara Repo. Osallistuin hankkeen aikana pitkäkestoiseen Korkeakoulujen laadunvarmistus – koulutukseen 15.2.2007 – 11.11.2007 järjestäjänä Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos ja täydennyskoulutuskeskus yhteistyössä Korkeakoulujen arviointineuvoston kanssa.

Toimin sitten aktiivisesti Avoimessa yliopistossa laadunvarmistuksesta vastaavassa projektiryhmässä yhteistyössä Avoimen yliopiston johtajan, kehittämispäällikön, koulutuspäällikön sekä pedagogisen yliopistonlehtorin kanssa. Lisäksi toimin Avoimen yliopiston henkilöstöstä kootussa moniammatillisessa laatuverkostossa tuottaen. Hankkeen aikana innovoin ja tuotin erilaisia laatutyökaluja koko Avoimen yliopiston organisaatiota, mahdollisia oppiainetiimejä varten (oppiainetiimit käytössä nykyään) sekä opisto-opetuksen laadun kehittämistä varten. Laatutyökalut näkyvät hankeraporttini lopussa olevissa liitteissä.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/09/200611/11/2007

Vetenskapsgrenar

  • 516 Pedagogik