Projektinformation

Beskrivning

Valtakunnallinen Helsingin yliopiston koordinoima tutkimus- ja kehittämishanke KIELO, joka kohdistuu vieraiden kielten opetuksen, opiskelun ja oppimisen toteutumiseen suomalaisissa kieliluokissa. Tutkimushankkeessa on mukana kuuden yliopiston opettajakoulutuslaitokset sekä kieltenopettajiia eri puolilta Suomea. Hankkeen johtajana toimivat prof. Seppo Tella ja yliopistonlehtori Pirjo Harjanne.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/09/2009 → …