Kinos - koulutuksen innovaatio-osaamisen kehittämishanke

  Beskrivning

  Oppilaitosten rooli uusien ideoiden alkuun ja eteenpäin saattamisessa on tunnistettu mm. Etelä-Savon maakuntaohjelmassa ja innovaatiostrategiassa. Opiskelijat ja henkilöstö muodostavat merkittävän innovaatiopotentiaalin, jonka hyödyntäminen on mahdollisuuksiin nähden jäänyt vähäiseksi. Oppilaitosten
  ja yritysten välinen innovaatiotoiminta voisi olla nykyistä systemaattisempaa, huomioiden myös toiminnan mahdollisuudet koulutuksen profiloinnissa sekä alueen imagon kehittymisessä.

  KiNOS -organisaatioiden kehittämistarve kohdistuu erityisesti opiskelijavetoisen innovaatiotoiminnan kehittämiseen osana tutkintoon johtavaa koulutusta. Innovaatioympäristön kriittinen menetystekijä on kyvykkyys generoida alueen eri toimijoiden tuottamaa ideamateriaalia kaupallisesti hyödynnettäviksi tuotteiksi ja palveluiksi.
  StatusSlutfört
  Gällande start-/slutdatum01/09/201131/12/2013