Kirjanpainajan (Ips typographus L.) aiheuttamien riskien hallinta – uudet työkalut metsätalouden avuksi

Projektinformation

Beskrivning

Tuhohyönteisten tuomat riskit ovat muuttuneet vakavammiksi ja heikentäneet metsiemme terveydentilaa, millä on vaikutus metsätalouteen ja metsien taloudelliseen arvoon. Kirjanpainajan (Ips typographus L.) aiheuttama metsien terveydentilan muutos lähti kohoamaan vuoden 2010 jälkeen tuulituhojen ja kasvukausien korkeiden lämpösummien vuoksi. Kirjanpainajan invaasio on nyt samankaltainen kuin klassisissa suurtuhoissa Norjassa ja Ruotsissa menneinä vuosikymmeninä. Tästä syystä kirjanpainajan kannanvaihtelun ennakointi ja riskien ennustaminen ovat nyt erittäin polttavia metsänterveyden tutkimuksen ja hallinnan kysymyksiä. Esitettävän hankkeen päätavoitteena on kehittää kirjanpainajalle Suomen oloihin soveltuva metsätuhojen riskinhallintajärjestelmä. Hankkeessa on kolme, toisiinsa linkittyvää osatavoitetta:
• Kehitetään kannanvaihtelun seurantajärjestelmä, jonka avulla tuotetaan paikkaan sidottuja kannan tiheysestimaatteja ja populaatiodynaamisia malleja.
• Kehitetään digitaalisiin ilmakuviin, lämpökamera- ja hyperspektraalisiin aineistoihin sekä pienoishelikopterin (UAV) käyttöön pohjautuva puustovaurioiden vakavuusasteen luokittelumenetelmä, jonka avulla havaitaan puuston stressitila riittävän varhaisessa vaiheessa. Lisäksi tuotetaan estimaatteja taloudellisille menetyksille.
• Tuotetaan suomalaisiin olosuhteisiin soveltuva riskimallien menetelmä, jonka avulla kaarnakuoriaistuhojen kannalta alttiit metsikkökuviot ja akuutti riski kyetään tunnistamaan ajoissa metsänhoidollisia toimenpiteitä varten. Riskimalleja voidaan käyttää metsätaloudellisen päätöksenteon tukena.
Riskinhallintajärjestelmän avulla voidaan vuosittain mallintaa eri tekijöiden vaikutusta kirjanpainajan leviämisen dynamiikkaan ja puustomenetyksiin sekä ennakoida joukkoesiintymään vaikuttavat riskit. Menetelmästä tullaan kehittämään käytännönläheinen toimintaketju. Kehitettävä lopputuote edistää maaseudun elinkeinotoimintaa, hyvinvointia sekä metsien tuottoa ilman yllättäviä taloudellisia tappioita tuovia häiriöitä. Hankkeen aktiiviseen tiedotukseen kytketään myös yhteydet kirjanpainajan aiheuttamien hiilipäästöjen hillintään ja sen vaikutukseen Euroopan komission juuri asettamiin Suomen päästövähennyksiin. Tuotoksina syntyy innovatiivisia käytännönläheisiä ja tieteellisiä julkaisuja, kokousesitelmiä, toimenpideohjeita ja väitöskirjatyö.
AkronymIPSRISK
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/10/201631/05/2019

Finansiering

  • Marjatta ja Eino Kollin säätiö: 70 000,00 €

Vetenskapsgrenar

  • 4112 Skogsvetenskap