Kirjoitukset ja laulut: uskon ja ilmaisun rekisterit varhaismodernissa Pohjolassa

Projektinformation

Beskrivning

Hankkeen tavoitteena on tuottaa uusi näkemys Itämeren alueen kulttuurisesta muutoksesta reformaation jälkeisellä ajalla. Tarkastelemalla yksityiskohtaisesti sosiokulttuurisia verkostoja, ilmaisun murrosta ja uskomusjärjestelmien ilmenemistä sekä asettamalla ne historiallisiin yhteyksiinsä hanke haastaa vallitsevan käsityksen vallan ja uskon instituutioiden sekä paikallisten yhteisöjen ja uskomusten välisistä suhteista.
StatusEj startat