Knowledge regimes and expert power in Finland

Projektinformation

Allmän beskrivning

Tiedontuotannon regiimit ja asiantuntijavalta Suomessa -hankkeessa tutkitaan asiantuntijoiden ideoiden tuotantoon perustuvaa vallankäyttöä kotimaisessa politiikassa. Hankkeessa tuotetaan monimenetelmällistä tutkimustietoa siitä, millaiseen tietoon ja ideoihin päätöksenteko perustetaan, millaisia asiantuntijaorganisaatioita päätöksenteon eri vaiheissa tunnustetaan osaksi päätöksentekoa ja millaista valtaa asiantuntijat pääsevät tai eivät pääse tosiasiallisesti käyttämään päätöksenteossa. Hanke muodostaa kokonaiskuvan Suomen palkkapolitiikan, innovaatiopolitiikan, yksityisen sektorin työeläkepolitiikan ja sosiaali- ja terveyspalvelupolitiikan asiantuntijaorganisaatioiden kentistä ja 2010-luvulla esittämistä politiikkaideoista. Lisäksi hanke kuvaa ja arvioi tiedontuottajien tunnustamista, ohjaamista, asemia ja vaikutuksia yksittäisen politiikkalohkon tason ylittävissä ja laajapohjaisissa päätöksentekoprosesseissa.
AkronymTIRAS
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/09/201831/12/2022

Finansiering

  • Suomen Kulttuurirahasto: 100 000,00 €
  • Emil Aaltosen Säätiö: 200 000,00 €