Koltansaamen elvytys kieliteknologia-avusteisen kielenoppimisohjelmien avulla sekä mallin ja ohjeiden laatiminen menetelmän siirtämiseksi toisiin uhanalaisiin kieliin

Projekt: Forskningsprojekt

Filter
Arrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Sökresultat