Koltansaamen elvytys kieliteknologia-avusteisen kielenoppimisohjelmien avulla sekä mallin ja ohjeiden laatiminen menetelmän siirtämiseksi toisiin uhanalaisiin kieliin

Projekt: Forskningsprojekt

Filter
Redaktör för forskningsantologi/samlingsverk/konferenspublikation

Sökresultat