Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Hankkeen tavoitteena on kehittää tutkimusperustaisia pedagogisia työkaluja koulujen kuluttaja- ja talousopetuksen käyttöön. Työkaluja kehitetään yhdessä kentällä toimivien opettajien sekä opettajaopiskelijoiden kanssa. Hankkeessa tehtävä tutkimus pohjustaa ja kehystää käytännön opetustyökaluja kartoittamalla kuluttaja- ja taloustaitojen kulttuurista välittymistä koulun (formaali oppiminen) ja kodin (informaali oppiminen) piirissä. Tutkimme myös kuluttaja- ja talouskasvatukseen liittyviä vastuunjakoja: sitä, miten opettajat ja lapsiperheiden vanhemmat näkevät oman ja toistensa aseman kuluttaja- ja talouskasvattajina. Tarkoituksena on paikantaa koulujen ja kotien antaman kuluttaja- ja talouskasvatuksen potentiaalisia yhtymäkohtia ja jännitteitä sekä vahvistaa toimijoiden usein vähäiseksi jäävää vuorovaikutusta tällä kasvatuksen kentällä.

Allmän beskrivning

Oikeusministeriön rahoitus, 141 868 euroa
AkronymCONFIN-SKILLS
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum16/10/202331/12/2024