Koti sairaalana -onnistuneen kotisairaalatoiminnan edellytykset

Projekt: Forskningsprojekt

Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Hankkeessa tutkitaan onnistuneen kotisairaalatoiminnan edellytyksiä ja haasteita. Tavoitteena on luoda kotisairaalatoimintaan toimintamalli, joka on avoimesti saatavilla oleva ja joka siten tukee palvelujen kehittämistä tulevissa maakunnissa. Aineisto kerätään haastattelemalla ja havainnoimalla.

Tutkimuksen kolme teemaa ovat:
A) Teknologia tilassa: Tarkastellaan lääketieteellisen teknologian käytön edellyttämiä vaatimuksia ja muutoksia kotitilassa sekä potilaiden, omaisten ja hoitohenkilöstön kokemuksia teknologian käyttämisestä.
B) Vuorovaikutus, roolit ja vastuut kotiympäristössä: paneudutaan ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja tutkitaan, miten sairaalatoiminnan tuominen potilaan kotiin muuttaa potilaan, omaisen ja hoitohenkilökunnan roolia ja vastuita
C) Luottamus ja turvallisuus: tutkitaan työntekijän ja potilaan ja hänen omaisensa välistä luottamusta, yksintyöskentelyä ja työturvallisuuskysymyksiä
Kort titelKotisairaala -hanke
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/01/201931/12/2020

Finansiering

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö