Projektinformation

Allmän beskrivning

Digiloikka-hankkeessa kehitetään humanistisen tiedekunnan kandintutkintoon kuuluvaa tieteellisen kirjoittamisen opetusta ja laajennetaan keväällä 2019 pilotoitua kielenhuollon monivalintatestiä.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/01/202031/05/2021

Forskningsresultat

Öppen tillgång