Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Kuski eli Koulujen monet kielet ja uskonnot on Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan toteuttama Valtioneuvoston kanslian rahoittama tutkimushanke, jonka tavoitteena on tuottaa ja välittää monipuolista tutkimustietoa vähemmistöäidinkielien ja -uskontojen sekä suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksen tarpeista eri koulumuodoissa.
Hankkeen toiminta-aika on 2017-2018.

Tietoa koulutuksen resursseista ja pedagogisista käytänteistä tutkitaan ja etsitään varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen, lukion, opettajankoulutuksen ja täydennyskoulutuksen järjestäjiltä. Tutkimuksessa pyritään myös etsimään opetukseen ajankohtaisia, tutkimusperustaisia ja toimivia malleja.

Tulosraportissa ja suosituksissa painotetaan avointa, eettisesti korkeatasoista vuorovaikutusta tutkijoiden ja koulutuksen järjestäjien välillä.
Kort titelKUSKI
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/01/201731/12/2018