Kulttuurien tutkimuksen digitaalinen arkisto

Projekt: Forskningsprojekt

Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Projektin tavoitteena on kehittää kulttuurien tutkimuksen oppiaineisiin www-käyttöinen järjestelmä, joka soveltuu tutkimus- ja opetusaineistojen digitaaliseen arkistointiin ja jakeluun. Projektin ensimmäisessä vaiheessa, syksyllä 2004, aloitettiin kuva-arkiston tuottaminen, myöhemmin tavoitteena on laajentaa arkistoa tekstiaineistoihin sekä ääni- ja videotallenteisiin.
Projektin ensimmäisessä vaiheessa työskenteli yhteensä seitsemän henkilöä projektisihteerin johdolla. Vaiheeseen kuului muun muassa arkiston suunnittelu, hankkeesta tiedottaminen, arkistoitavan aineiston kartoitus ja luokittelu, tekijänoikeuksien selvittäminen, kuvien esivalmistelu, metadatoitus ja arkistoiminen sekä ohjemateriaalin tuottaminen arkiston käytöstä.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum08/09/2004 → …