StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum25/11/201431/12/2017

Finansiering

  • Kansaneläkelaitos: 51 865,00 €

Keywords

  • 3142 Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa