Lääkeainenanopartikkelien soluunkulkeutumisen fysikaaliset mekanismit: Raman -, CARS - ja SPR -analyysien yhdistäminen merkkiaineettomaksi reaaliaikaiseksi analyysiksi lääkeaineiden, niiden kuljetusmekanismien ja soluvuorovaikutuksien tutkimiseen

Projekt: Forskningsprojekt

Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Lääkeainenanopartikkelien soluun oton fysikaaliset mekanismit: merkkiaineeton ja reaaliaikainen CARS -, Raman - ja SPR –analyyseihin perustuva yhdistelmätekniikka lääkeaineiden, niiden kuljetusmekanismien ja soluvuorovaikutusten tutkimiseksi. Lääkeainemolekyylien on usein vaikea saavuttaa kohdealuettaan solujen sisällä, mikä voi heikentää terapeuttista vaikutusta. Joissain tapauksissa tämä ongelma voidaan ratkaista käyttämällä lääkeainenanopartikkeleita, mutta silloin on ymmärrettävä partikkelien ja solujen väliset vuorovaikutukset. Nykyiset tutkimusmenetelmät eivät anna riittävästi tietoa näistä vuorovaikutuksista. Tässä 4-vuotisessa projektissa kehitetään uutta analyyttista lähestymistapaa, jossa ensimmäistä kertaa yhdistetään kolme toisiaan täydentävää tekniikkaa: CARS, Raman ja SPR. Tutkimusryhmä muodostuu kahdeksasta Helsingin yliopiston Farmasian tiedekunnan, Lappeenrannan teknillisen yliopiston Matematiikan ja fysiikan laitoksen ja Otagon yliopiston (Uusi-Seelanti) tutkijasta.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/09/201531/08/2019

Finansiering

  • SUOMEN AKATEMIA