Laadukasta liiketoimintaa luonnosta

  Beskrivning

  Koulutushanke jaetaan kolmeen koulutuspakettiin. Ensimmäisen tavoitteena on tarjota ajantasaista koulutusta mehiläishoidosta, mehiläistuotteiden jatkojalostamisesta, markkinoinnista ja myynnistä ja pölytyspalveluista ammattimehiläistarhaajille, sivuelinkeinonharjoittajille ja pölytyspalveluiden hyödyntäjille.

  Toisessa paketissa luonnontuote- ja elintarvikealan pk-yritysten osaamistasoa nostetaan ja yhteistyötä lisätään yritystoiminnan vahvistamiseksi. Jalostus pk-yrityksissä on asiakaslähtöistä ja markkinoilla kilpailukykyistä, tuotteistaminen on yhteistyölähtöistä ja maakunnallisen brändin hyödyntämiseen saadaan yhteisesti sovittu toimintasuunnitelma.

  Kolmannen paketin tavoitteena on tuottaa maatilojen tarpeisiin soveltuva ympäristönhoito- ja luonnonsuojelusuunnitelma, joka nivoutuu osaksi tilan johtamisjärjestelmää ja syventää viljelijöiden ympäristönhoidon ja luonnonsuojelun osaamista sekä liittää tämä osaaminen osaksi tilan tuotantoympäristön hallintaa.
  StatusSlutfört
  Gällande start-/slutdatum01/01/201128/02/2015