Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Tutkimuksessa tarkastellaan Helsingin asuinalueiden yhteisöllistä resilienssiä koronaepidemian aiheuttamassa kriisissä. Yhteisöllisellä resilienssillä viitataan tässä paikallisten yhteisöjen kykyyn kohdata kriisejä, toimia niissä ja huolehtia yhteisön jäsenten hyvinvoinnista.

Tutkimuksen fokus on erityisesti ihmisten psykologiselle selviytymiselle keskeisissä solidaarisuutta, yhteistoimintaa ja epävirallisuutta ilmentävissä toimijoissa: yhdistysten, järjestöjen ja uskonnollisten yhteisöjen muodostamassa kolmannessa sektorissa sekä vapaiden toimijoiden äkkiä ilmaantuvassa neljännessä sektorissa. Paikallisia palvelualan pienyrityksiä sekä kaupunginhallintoa tarkastellaan näiden toimijoiden kumppaneina.

Kysymme, miten asuinalueet eroavat toisistaan yhteisöllisten kriisitoimien suhteen ja miten nämä toimet vaikuttavat niiden asukkaiden hyvinvointiin. Millainen segregaatio kaupungissa vallitsee yhteisöllisen resilienssin suhteen, ja miten toimijat, etenkin kaupunginhallinto ohjaavana toimijana, voisivat ehkäistä eriytymistä sekä tässä että tulevissa kriiseissä? Erityishuomion kohteina ovat heikoimmat väestöryhmät ja heidän hyvinvointinsa.

Tutkimushankkeen rahoittaja on ympäristöministeriön koordinoima Lähiöohjelma 2020-2022: https://ym.fi/lahioiden-kehittaminen.


In English

The research project examines community resilience in Helsinki during the COVID-19 pandemic. Community resilience is defined as the capability of local communities to face crises, act in them, and take care of the wellbeing of their members.
The research focuses on the so called third and fourth sectors, referring to associations, non-governmental organizations, and religious communities and self-organized civic engagement and activism by local residents, respectively. Local businesses and the city organization are examined as partners of the third and fourth sectors.
We will investigate how residential areas of Helsinki differ from one another in their communal activities during the pandemic, and what kind of a role these activities have in the wellbeing of residents in these areas. What kind of segregation of community resilience exists in Helsinki, and how can different actors, especially the city organization, prevent such segregation during the COVID-19 pandemic and also in future crises. Particular attention is paid to people in the most vulnerable position and their wellbeing.

The research project is funded by Lähiöohjelma 2020-2022, Ministry of the Environment.
Kort titelLähiöiden yhteisöllinen resilienssi ja sen segregaatio
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/10/202030/09/2022