Itämerensuomalaisten kielten muutos monikielisessä ympäristössä (2013-2016)

  Projekt: Forskningsprojekt

  Projektinformation

  Beskrivning (abstrakt)

  Vuosina 2013–2016 Koneen Säätiön kieliohjelman turvin toteutettavan hankkeen tavoitteena on tutkia monikielisyyden ja kielikontaktien vaikutusta kielen muutokseen. Tarkasteltavana ovat erityisesti vepsän ja liivin kieli sekä Koillis-Viron ja Länsi-Inkerin kielikontaktitilanne. Kielikontaktilähtöisen kielen muutoksen tutkimuksen lisäksi tavoitteena on edistää uhanalaisten itämerensuomalaisten kielten digitaalista aineistonhallintaa ja -saatavuutta. Luoteis-Venäjällä puhuttavan vepsän osalta tavoitteena on jatkaa Helsingin yliopiston tutkijayhteisön tekemiä kenttäretkiä ja siirtää painopistettä kielisosiologisten piirteiden tarkastelusta monikielisyyden ja sen eri ilmenemismuotojen havainnointiin. Liivin kielen osalta tavoitteena on hyödyntää ja saattaa digitaaliseen muotoon aiemmin tallennettuja äänitteitä. Hankkeessa tehtiin kenttätyömatka vepsän kielen puhujien pariin Vologdan ja Leningradin oblasteihin kesä-heinäkuussa 2014. Hanke järjesti itämerensuomalaisia vähemmistökieliä käsittelevän kansainvälisen symposiumin vuoden 2015 fennougristikongressissa Oulussa (CIFU XII). Hankkeessa toimitettiin symposiumissa pidettyihin esitelmiin perustuva temaattinen artikkelikokoelma Multilingual Finnic. Language contact and change, johon sisältyy itämerensuomalaisia sähköisiä ja arkistoaineistoja esittelevä raporttiosio. Hankkeessa väitöskirjaansa valmistelivat maisterit Santra Jantunen ja Sofia Björklöf.
  StatusSlutfört
  Gällande start-/slutdatum04/12/201231/12/2019

  Finansiering

  • Koneen Säätiö

  Vetenskapsgrenar

  • 6121 Språkvetenskaper
  • östersjöfinsk språkforskning
  • språkkontakter
  • liviska språket
  • vepsiska språket
  • votiska språket
  • ingerska språket
  • estniska dialekter
  • finska dialekter i Ingermanland
  • morfologi
  • morfosyntax
  • lånande
  • lexikologi
  • lånande inom språkfamilj
  • etymologi
  • dialektologi
  • fältlingvistik