Lapland's Dark Heritage: Understanding the Cultural Legacy of Northern Finland's WWII German Materialities within Interdisciplinary Perspectives

  • Herva, Vesa-Pekka (Projektledare)
  • Thomas, Suzie (Deltagare)
  • Seitsonen, Oula (Deltagare)
  • Koskinen-Koivisto, Eerika (Deltagare)
  • Lagerstedt, John (Deltagare)

Projekt: Forskningsprojekt

Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Hankkeessa tutkitaan Lapissa toisen maailmansodan aikana toimineiden saksalaisjoukkojen aineellisen kulttuuriperinnön arvoja ja merkityksiä. Tutkimus hyödyntää innovatiivisia
lähestymistapoja, joiden kautta analysoidaan ja tulkitaan saksalaisjoukkojen vaikean kulttuuriperinnön merkityksellistämistä ja hyödyntämistä sodan jälkeen. Tutkimuksen piiriin kuuluvat myös kulttuuriperinnön "vaihtoehtoiset" hyödyntämistavat, esimerkiksi saksalaiskohteiden ryöstökaivelu ja sotaan liittyvien muistoesineiden keräily. Lapin "synkän kulttuuriperinnön" merkitystä tarkastellaan yhtäältä suhteessa Lapin historiaan, kulttuuriin ja ympäristöön liittyviin laajempiin kysymyksiin sekä toisaalta suhteessa vaikeaa kulttuuriperintöä koskevaan kansainväliseen ja teoreettiseen keskusteluun. Tutkimus asemoi kulttuuriperinnön tutkimuksen osaksi poikkitieteellistä tutkimuskenttää, joka hyödyntää arkeologian, antropologian, historian, kriminologian ja sosiologian näkökulmia.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/09/201431/08/2018

Finansiering

  • Royal Society of Edinburgh: 2 236,00 €