Learning Lab - yhteisen oppimisen alueellinen areena

  • Kääriäinen, Aino (Principal Investigator)
  • Jäppinen, Maija (Principal Investigator)
  • Malin, Petra (Deltagare)
  • Satka, Mirja (Projektledare)
  • Muurinen, Heidi (Deltagare)
  • Nieminen, Tapio (Deltagare)
  • Varjonen, Kaijus (Deltagare)
  • Salin, Ossi (Deltagare)

Projekt: Forskningsprojekt

Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Kaupunki avaa Espoon keskukseen 2017 asukastalon, jossa toimii järjestöjä, kaupunki, asukkaita ja korkeakoulut (HY ja Laurea). Talon toiminta on suunniteltu siten, että se on sekä oppilaitosten monialaisen käytännönopetuksen ja tutkimuksen että matalan kynnyksen palvelujen kehittämisen ja vahvan asiakasosallisuuden toteuttamisen paikka. Tavoitteena on onnistunut kokeilu demokraattisen kaupunkitilan toiminnan rakentamisesta, pyörittämisestä, tutkimisesta ja näistä prosessista oppimisesta; korkeakoulujen väen, alueen asukkaiden ja talon työntekijöiden sekä virkamiesten ja päättäjien vuorovaikutus sekä tukimustieto taiteellisten ja leikillis-pelillisten menetelmien käytännöllisestä soveltuvuudesta sosiaalisen integraation välineiksi.

Tutkimus- ja kehittämishankkeen tarkoituksena on tuottaa
1) pysyvä yliopiston, amk:n, kunnan ja järjestöjen vuorovaikutusrakenne, jossa yhdistyy opetus, tutkimus ja kehittäminen;
2) malli ja konsepti demokraattisen kaupunkitilan organisoidulle toiminnalle;
3) tutkimustietoa inklusiivisen kansalaisuuden edistämisen menetelmistä.

Metropolialue on perinteisesti ollut uuden kansalaisuuden rakennuspaikka. Alueelle tulleiden maahanmuuttajien määrä ja väestöryhmien välillä orastavat jännitteet puoltavat jälleen pioneerityötä: Pääkaupunkiseutu monikulttuuristuu, kulttuurisesta diversiteetistä ja transnationaalisesta elämäntyylistä tulee ”uusi normaali”, johon kantaväestön sekä tulijoiden identiteetit, tavat ja keskinäiset arvostukset sopeutuvat. Yksilöiden ja yhteisöjen tasolla on kyse uuden sosiaalisen kansalaisuuden rakentamisesta, yhteiskunnan tasolla sosiaalisesta integraatiosta ja yhteiskuntarauhasta.

Teoreettisesti Learning Lab (LL) nojaa trialogiseen oppimiskäsitykseen (Hakkarainen ym.), Living Lab kehittelyihin (Engeström) ja käytäntötutkimuksen yhdistämiseen. Hakijoilla on tutkimusnäyttöjä LL:n perusteiden kehittämisestä (Satka ym 2016a; 2016b). Hanke testaa uuden mallin toimivuutta oppimisen, tutkimuksen sekä kehittämisen alueilla yhdistämällä käytäntötutkimuksen ja trialogisen oppimisen HY; Laurean luovat menetelmät ja Living Lab osaamisen; korkeakouluopetuksen ja opinnäytteet; Soccan Game on! ESR hankkeen sekä Espoon intressin tutkimusperustaiseen palvelujohtamiseen.

Hankkeen osallistujatahoja Helsingin yliopiston sosiaalityön käytäntötutkijoiden lisäksi ovat Espoon kaupunki (sosiaali-, terveys- ja kulttuuriala), Laurean ammattikorkeakoulu, sosiaalisten taidemuotojen tuottajat, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan Game on! ESR-hanke (pelillisyys ja leikki), Praksis-oppimisverkosto Socca ja Heikki Waris -instituutti, kansalaisjärjestöjä, Espoon keskuksen asukkaat, media, Espoon päättäjät.

Vuorovaikutusvisiona on monimuotoinen dialogi talon käyttäjien, toimijoiden, suuren yleisön, median ja päättäjien kanssa mm. sosiaalista mediaa hyödyntäen. Asukastalon avoimet yleisöesitykset, joihin käyttäjät osallistuvat tekijöinä, lisäävät väestöryhmien ja päättäjien kasvokkaista vuorovaikutusta. Päättäjiä kutsutaan aktiivisesti vierailuille.
AkronymLL
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/10/201531/12/2019

Vetenskapsgrenar

  • 5145 Socialt arbete