Leikkausalueen patogeenien tunnistus metagenomiikan menetelmiä hyödyntäen (Bugsy)

Projekt: Forskningsprojekt

Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Leikkausalueen infektiot ovat yleinen ja merkittävä lääketieteellinen haaste. Näitä hoitotoimenpiteen aikana syntyneitä mikrobiperäisiä infektiota esiintyy n. 2%:ssa leikkauksista ja ne koskettavat vuosittain jopa 19000 potilasta Suomessa. Niistä aiheutuu yhteiskunnallemme vuosittain jopa 200 M€ kuluerä ja jopa 150 vältettävissä olevaa vuosittaista potilaskuolemaa. Tässä Suomen Akatemiankin rahoittamassa projektissamme pyrimme parantamaan tietämystämme haavainfektioista ja luomaan uudenlaisia suurtehosekvensointi- ja laskennallisen biologian ratkaisuja leikkausalueen infektioiden tunnistamiseen sekä hoidon parantamiseen. Tutkimuksessamme keräämme mikrobiologisia potilasnäytteitä Helsingin keskussairaalan palovammaosaston potilailta ja niitä analysoivat huippumikrobiologit, -geneetikot ja -bioinformaatikot Helsingin yliopiston biotekniikan instituutista, suomen molekyylilääketieteen instituutista (FIMM), lääketieteellinen tiedekunnasta sekä elintarvike ja ympäristötieteiden laitokselta.
AkronymBugsy
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/09/201531/08/2019